ความเป็นมาและวิสัยทัศน์

   ความเป็นมา

ในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตของธุรกิจมากมายหลายด้าน และการแข่งขันที่สูง สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ควบคู่กับการเติบโต คือสื่อโฆษณาและภาพลักษณ์ บริษัทจึงเล็งเห็นว่า เราสามารถดูแลและผลิตงาน ให้กับลูกค้า รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น ป้ายชื่อห้างร้าน โลโก้บริษัท สื่อโฆษณาต่างๆ โดยเราคำนึงถึงคุณภาพงานเป็นหลัก รวมถึงความพึ่งพอใจของลูกค้า บริษัทเรามีช่างผู้ชำนาญการด้านงานป้ายมากกว่า20ปี เราสามารถแนะนำและดำเนินได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ปัจจัยหลักของการทำงาน เราเน้นที่คุณภาพและความทันสมัย ซึ่ง ณ ปัจจุบันโลกของเราหมุนเร็วมาก การแข่งขันสูง เราจึงจำเป็นต้องศึกษาและเพิ่มศักยภาพ ให้ทันยุคทันสมัย เราพร้อมที่จะเดินเคียงข้าง ไปกับท่าน ขอเพียงท่านไว้ว่างใจเรา บริษัท ซี.เอ็น.เค คัลเลอร์อิงค์ จำกัด

   

    วิสัยทัศน์

เรามีวิสัยทัศน์และมุมมองในด้านของคุณภาพของสินค้าซึ่งในด้านของสื่อโฆษณานี้ เราจะให้ความสำคัญกับความละเอียดของงานพิมพ์ ต้องคมชัด มีความสวยงาม สีสันสดใส ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการบริการต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า สามารถตอบคำถามและให้ข้อแนะนำแก่ลูกค้าได้ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในด้านงานออกแบบด้วย อีกทั้งเราให้ความสำคัญในด้านของเวลาด้วยซึ่งในบางครั้งลูกค้ามีความต้องการงานป้ายอย่างเร่งด่วน เราต้องสามารถดำเนินการตามความต้องการของลูกค้าได้