ตัวอย่างงานของเรา ป้ายอักษร

วัสดุของอักษรมีทั้งหมดที่ใช้ ได้แก่ โลหะ อะคริลิค ไม้ MDF พลาสวู๊ด 

-โลหะ        แบ่งออกเป็นดังนี้ อลูมิเนียม สแตนเลส เหล็กซิ้งค์ เหล็กสังกะสี 
-อะคริลิค   แบ่งออกเป็นดังนี้ อะคริลิคใส อะคริลิคขาวขุ่น อะคริลิคขาว
-ไม้ MDF   เป็นไม้อัดที่มีความหนาแน่นสูง ผิวเนื้อในละเอียด มีความหนาแน่นและเรียบเสมอกันได้เรียบเนียนไม่เป็นขุย 
-พลาสวู๊ด  เนื้อวัสดุเป็น PVC ผสม แบ่งออกเป็น IN-DOOR-OUTDOOR