ป้ายกล่องไฟ

หมายถึง สื่อโฆษณาที่นําไปติดตั้งไว้ในที่ที่มีผู้คนสัญจรไปมาเป็นจํานวนมาก    ให้มองเห็นได้ในระยะไกลและสามารถจดจําได้ เช่น ตามสี่แยก ถนนที่มีการจราจรคับคั่ง  ย่านศูนย์การค้า  ริมทางด่วน บนอาคารสูง เป็นต้น การโฆษณากลางแจ้งสามารถแสดงภาพสินค้า ชื่อสินค้า  เครื่องหมายการค้า  คําขวัญ  รวมทั้งแสง สีและการเคลื่อนไหว ด้วยภาพที่มีขนาดใหญ่ จึงสามารถสะดุดความสนใจจากประชาชน ที่ผ่านไปมาได้เป็นอย่างดี
กระทู้ สร้างโดย วันที่สร้างกระทู้ วันที่ของ
ความคิดเห็นล่าสุด
จำนวน
ผู้ชม
จำนวน
ความคิดเห็น

(ยังไม่มีกระทู้)